Remiss: Promemorian Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt

År: 
2015
Datum: 
2015-05-20
FF dnr: 
29/2
Mottagare: 
Finansdepartementet
Mottagare dnr: 
Fi2015/2314
Rubrik: 
Promemorian Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt