Remiss: Framställan till Civilutskottet ang Effekten av omedelbart gällande beslut från Konsumentverket

År: 
2016
Datum: 
2016-01-20
FF dnr: 
197/6
Mottagare: 
Civilutskottet
Mottagare dnr: 
-
Rubrik: 
Framställan till Civilutskottet ang Effekten av omedelbart gällande beslut från Konsumentverket