Remiss: Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen (Ds 2015:45)

År: 
2015
Datum: 
2015-12-14
FF dnr: 
137/7
Mottagare: 
Finansdepartementet
Mottagare dnr: 
Fi2015/4331/KO
Rubrik: 
Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen (Ds 2015:45)
Dokument: