Remiss: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund av nationalitet, ..... och ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG – (KOM(2016) 289

År: 
2016
Datum: 
2016 06-22
FF dnr: 
192/6
Mottagare: 
Utrikesdepartementet
Mottagare dnr: 
UD2016/10234/HI
Rubrik: 
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund av nationalitet, ..... och ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG – (KOM(2016) 289 slutlig)