Remiss: Departementspromemoria: Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission