Remiss: Betänkandet Nya regler för revisorer och revision (SOU 2015:49)

År: 
2015
Datum: 
2015-09-14
FF dnr: 
417/7
Mottagare: 
Justitiedepartementet
Mottagare dnr: 
Ju2015/4660/L1
Rubrik: 
Betänkandet Nya regler för revisorer och revision (SOU 2015:49)
Dokument: