Publikationer

 

MRF:s broschyr om privatleasing 2017

MRF har, i samarbete med bl a FF, sammanställt och gett ut broschyren "Privatleasing - att tänka på när du leasar bil".

På MRF:s hemsida finns en länk till broschyren.                        MRF:s pressrelease

Tryckta ex av broschyren går att beställa från MRF:s webshop.

FF har inom detta ämne gjort en uppdatering i sina uttalanden om god sed: Konsumentleasing/privatleasing FF5

 

Årsberättelse 2016

Årsberättelse 2016, utgiven av Finansbolagens Service - FF AB.  


Åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering

Finansbolagens Förening har i samarbete med Svenska Bankföreningen tagit fram branschgemensamma riktlinjer för återförsäljares åtgärder för identifiering av kunder. Ladda ner broschyren Känn din kund! (uppdaterad 2017) 

Föreningen har i samarbete med Finansinspektionen och Svenska Bankföreningen även tagit fram ett informationsblad om den nya penningtvättslagen som förklarar varför handlare och leverantörer måste ställa frågor om id-uppgifter etc. Ladda ner informationsbladet Därför måste handlaren ställa frågor.

 

Uttalanden om god sed i finansbolag

Finansbolagens Förening har gjort uttalanden om vad som enligt föreningens uppfattning är god sed i finansbolag.

 

World Factoring Yearbook 2017

World Factoring Yearbook (WFY) är en omfattande informationskälla om factoring och innehåller artiklar och uppgifter om factoring i ca 55 länder, inklusive uppgifter om företag och kontaktpersoner i dessa länder. Artiklarna är skrivna av experter och boken innehåller bl.a. uppgifter om de olika marknaderna. FF medverkar i det svenska bidraget. Beställ World Factoring Yearbook 2017.

 

      World Leasing Yearbook 2017, 2018

World Leasing Yearbook (WLY) är en omfattande informationskälla om leasing och innehåller artiklar och uppgifter om ca 165 länder inklusive uppgifter om företag och kontaktpersoner i dessa länder. Artiklarna är skrivna av experter och boken innehåller bl.a. uppgifter om de olika marknaderna. FF medverkar i det svenska bidraget.

Beställ World Leasing Yearbook 2018. I WLY finns Global Leasing Report

Beställ World Leasing Yearbook 2017            WLY factsheet 2017